Emaroil

Nhập Khẩu 100% Từ Các Tiểu Vương Quốc Ả RẬP Thống Nhất - UAE

0949.866.656
0903.444.728

Sản phẩm

EMI INDUSTRY GEAR 220

EMI INDUSTRY GEAR 220

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

Cấp VG : ISO 220

Bao bì : 208L

Được pha chế bằng dầu gốc tinh chế tốt nhất hiện nay kết hợp hệ phụ gia phốt pho lưu huỳnh chịu cực áp (EP), chịu tốc độ ma xát và lực ăn khớp bánh răng lớn. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng. Giảm ma sát, chống mài mòn, chống chầy xước của răng bánh răng tại các điểm tiếp xúc của chúng. Dầu này cung cấp khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống lại sự xuống cấp đặc biệt ở nhiệt độ cao

Chi tiết
EMI INDUSTRY GEAR 320

EMI INDUSTRY GEAR 320

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

Cấp VG : ISO 320

Bao bì : 208L

Được pha chế bằng dầu gốc tinh chế tốt nhất hiện nay kết hợp hệ phụ gia phốt pho lưu huỳnh chịu cực áp (EP), chịu tốc độ ma xát và lực ăn khớp bánh răng lớn. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng. Giảm ma sát, chống mài mòn, chống chầy xước của răng bánh răng tại các điểm tiếp xúc của chúng. Dầu này cung cấp khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống lại sự xuống cấp đặc biệt ở nhiệt độ cao

Chi tiết
EMI INDUSTRY GEAR 460

EMI INDUSTRY GEAR 460

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

Cấp VG : ISO 460

Bao bì : 208L

Được pha chế bằng dầu gốc tinh chế tốt nhất hiện nay kết hợp hệ phụ gia phốt pho lưu huỳnh chịu cực áp (EP), chịu tốc độ ma xát và lực ăn khớp bánh răng lớn. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng. Giảm ma sát, chống mài mòn, chống chầy xước của răng bánh răng tại các điểm tiếp xúc của chúng. Dầu này cung cấp khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống lại sự xuống cấp đặc biệt ở nhiệt độ cao

Chi tiết
EMI INDUSTRY GEAR 680

EMI INDUSTRY GEAR 680

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

Cấp VG : ISO 680

Bao bì : 208L

Được pha chế bằng dầu gốc tinh chế tốt nhất hiện nay kết hợp hệ phụ gia phốt pho lưu huỳnh chịu cực áp (EP), chịu tốc độ ma xát và lực ăn khớp bánh răng lớn. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng. Giảm ma sát, chống mài mòn, chống chầy xước của răng bánh răng tại các điểm tiếp xúc của chúng. Dầu này cung cấp khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống lại sự xuống cấp đặc biệt ở nhiệt độ cao

Chi tiết
EMI INDUSTRY GEAR 1000

EMI INDUSTRY GEAR 1000

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

Cấp VG : ISO 1000

Bao bì : 208L

Được pha chế bằng dầu gốc tinh chế tốt nhất hiện nay kết hợp hệ phụ gia phốt pho lưu huỳnh chịu cực áp (EP), chịu tốc độ ma xát và lực ăn khớp bánh răng lớn. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng. Giảm ma sát, chống mài mòn, chống chầy xước của răng bánh răng tại các điểm tiếp xúc của chúng. Dầu này cung cấp khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống lại sự xuống cấp đặc biệt ở nhiệt độ cao

Chi tiết
EMI SYNTH GEAR 220

EMI SYNTH GEAR 220

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP

Cấp VG : ISO 220

Bao bì : Phuy 208 L

Được pha chế bằng dầu gốc tổng hợp chất lượng tốt nhất,tăng khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống xuống cấp ở nhiệt độ cao.Được pha chế bằng hệ phụ gia chịu cực áp  lưu huỳnh-photpho cho phép chúng có thể chịu được tốc độ, ma sát và áp lực bánh răng cao. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng.

Chi tiết
EMI SYNTH GEAR 320

EMI SYNTH GEAR 320

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP

Cấp VG : ISO 320

Bao bì : Phuy 208 L

Được pha chế bằng dầu gốc tổng hợp chất lượng tốt nhất,tăng khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống xuống cấp ở nhiệt độ cao.Được pha chế bằng hệ phụ gia chịu cực áp  lưu huỳnh-photpho cho phép chúng có thể chịu được tốc độ, ma sát và áp lực bánh răng cao. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng.

Chi tiết
EMI SYNTH GEAR 460

EMI SYNTH GEAR 460

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP

Cấp VG : ISO 460

Bao bì : Phuy 208 L

Được pha chế bằng dầu gốc tổng hợp chất lượng tốt nhất,tăng khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp và chống xuống cấp ở nhiệt độ cao.Được pha chế bằng hệ phụ gia chịu cực áp  lưu huỳnh-photpho cho phép chúng có thể chịu được tốc độ, ma sát và áp lực bánh răng cao. Hệ  phụ gia này  được kích hoạt khi nhiệt độ và ứng suất cao trên bề mặt bánh răng.

Chi tiết